Richtlijnen voor het plaatsen van beoordelingen

Opstellen berichten

Beoordelingen dienen te worden geplaatst op basis van uw persoonlijke ervaring met het product of dienst. U kunt hiermee een bedrijf, organisatie, vereniging of professional zowel positief als negatief beoordelen. Met de informatie die u plaatst helpt u niet alleen andere consumenten een weloverwogen beslissing te maken over de geleverde service en producten maar helpt u ook het beoordeelde bedrijf zijn diensten op de hoogst mogelijk niveau te handhaven.

Op deze manier ontstaat er een actueel en eerlijk beeld over bedrijven en hun dienstverlening en vinden anderen weer makkelijker een bedrijf dat bij hun past. Bedrijven kunnen bij ons openlijk reageren op de geplaatste beoordelingen. Op deze manier ontstaat er zo ‘hoor en wederhoor’ in plaats van enkel eenrichtingsverkeer. Tevens is dit een mooie manier om inzicht te krijgen hoe bedrijven met hun klanten communiceren.

Alle beoordelingen worden gelezen en getoetst aan deze richtlijnen. Als de beoordeling niet voldoet aan de richtlijnen, wordt deze verwijderd. Wij vragen dus iedereen om een eerlijke en mogelijk feitelijke mening achter te laten. Mocht u alsnog vragen hebben over onze richtlijnen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van wie verwachten we dat ze beoordelingen schrijven.

Beoordelingen worden geschreven door consumenten of bedrijven welke een daadwerkelijke ervaring hebben gehad met het betreffende bedrijf, organisatie, vereniging of professional welke beoordeelt wordt. U geeft uitsluitend een beoordeling als u bij het desbetreffende bedrijf een product of een dienst hebt afgenomen of bijvoorbeeld lid van een vereniging bent geweest. Echte ervaringen helpen andere klanten, onechte ervaringen helpen andere klanten niet.

Wie moet er GEEN beoordeling schrijven

Bedrijven of werknemers die zichzelf beoordelen. We willen enkel beoordelingen van consumenten of bedrijven die daadwerkelijk klant zijn of zijn geweest. Concurrenten van het bewuste bedrijf, organisatie, vereniging of professional. Ex werknemers die zelf niet de dienst of het product afnemen maar op deze manier hun mening over het bedrijf willen geven. Het oordeel wat je geeft moet een zuiver consumentenoordeel zijn.

Wat zijn de algemene regels bij het plaatsen van een beoordeling

Een recensie moet recent zijn, deze mag maximaal één jaar na de datum van de afgenomen dienst of product worden ingediend. Naast het geven van sterren dient u uw beoordeling te onderbouwen met minimaal 25 en maximaal 1.000 karakters.

Uw oordeel heeft zo meer waarde voor andere consumenten en de bewuste bedrijven. Beoordelingen en reacties daarop zijn niet bedoeld om te chatten. Vertel in het kort uw verhaal. Met een verhaal kunnen lezers zich beter inleven in de situatie.

Uw beoordeling dient altijd de waarheid te weerspiegelen. Bedenk goed dat een bedrijf ook juridische stappen kan ondernemen tegen valse beschuldigingen en laster. De beoordelingsinhoud mag geen inbreuk vormen op iemands rechten, niet in strijd zijn met de wet en geen obsceniteiten of beledigingen bevatten.

Geef constructieve kritiek. Als u kritiek heeft op een bedrijf, organisatie, vereniging of professional verwoord het dan zo dat andere klanten u begrijpen en het bedrijf de mogelijkheid heeft zich te verbeteren.

Het beoordelingsgedeelte is niet bedoeld voor vragen en discussies. Mocht u willen dat het bedrijf contact met u opneemt dan kunt u dit aangeven tijdens het plaatsen van de review.

De talen die toegestaan zijn voor de beoordeling zijn nederlands en engels.

Geef duidelijke feiten in uw beoordeling. Wat u ook doet, respecteer altijd de mening van anderen.

Wat willen we dat u niet doet

U mag geen beoordeling plaatsen met als doel bedrijven te chanteren. De beoordelingen zijn ten behoeve van toekomstige klanten, niet om een andere te bedreigen. Geen valse, onechte of inaccurate oordelen geven. Dit kan ook gezien worden als smaad of laster.

Geen beledigende taal in uw oordeel gebruiken Wij tolereren geen scheldwoorden. Als u anderen beledigt helpt u niemand. Vaker een oordeel geven over dezelfde bewuste situatie. Dit geeft geen eerlijk beeld over het bedrijf, organisatie, vereniging of professional.

Geen persoonlijke gegevens van personen in uw oordelen plaatsen. Beoordelingen plaatsen met discriminerende, misleidende, racistische, beledigende, pornografische geweldverheerlijkende of illegale inhoud. Deze zullen ook worden verwijderd.

Geen beoordeling plaatsen te goede van promotiemateriaal, inclusief URL's voor zelfpromotie. We behouden ons het recht voor URL's, e­mailadressen of telefoonnummers om welke reden dan ook te verwijderen. Geen spam of vermeldingen van andere producten, diensten of aanbiedingen plaatsen Geen HTML­code, tekst of woorden in HOOFDLETTERS, straattaal of typografische symbolen plaatsen. Houdt de tekst leesbaar voor iedereen.

Voorwaarden voor het toevoegen van foto's

U kunt bij de beoordelingen ook één of meerdere foto's plaatsen, houdt u zich aan de volgende regels.

  • De foto's hebben betrekking op het bedrijf, de organisatie, de vereniging of professional
  • De foto's zijn vrij van auteursrechten De foto's zijn niet groter dan 12Mb
  • De foto's zijn geschikt voor alle leeftijden
  • De foto' s dienen in .PNG of .JPEG formaat geplaatst te worden

Misbruik melden

Wanneer u denkt dat een van de beoordelingen niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u het icoontje Meld Misbruik bij de beoordeling aanklikken. Het is vervolgens verplicht om een toelichting te geven waarom deze volgens u niet aan de voorwaarden voldoet. De beoordeling wordt vervolgens tijdelijk verwijderd van de website en onze klantenservice zal bekijken of het misbruik terecht is. Hierin behouden we altijd het recht om te beslissen of een beoordeling moet blijven of wordt verwijderd.

Aanvullende informatie

Wij zullen geen bestaande beoordelingen in opdracht van u veranderen (zoals het bewerken woorden of het veranderen van het aantal sterren). U kunt eventueel contact opnemen met onze klantenservice om uw recensie te laten verwijderen als u dit wenst. U kunt dan zelf opnieuw een aangepaste recensie plaatsen.

In het geval van gerechtelijke procedures tussen gebruikers met betrekking tot door gebruikers geplaatste inhoud, verwijderen we de inhoud in kwestie in overeenstemming met een rechterlijke uitspraak die ons daartoe oproept of bij bewijs van een resolutie die verwijdering ondersteunt. Neem contact op met onze klantenservice als u een beoordeling of een reactie ziet die niet voldoet aan onze richtlijnen.

We onderzoeken gemeld misbruik en verwijderen recensies of antwoorden onmiddellijk als we vinden dat deze in strijd zijn met onze richtlijnen. De beoordelingen op deze website zijn persoonlijke ervaringen van bezoekers van Crasmedia en haar partners.

De beoordelingen komen voor de verantwoordelijkheid van die bezoeker. Wij keuren de weergegeven meningen van bijdragers en in eventuele reacties niet goed of af. Wij zijn niet verbonden aan organisaties die op deze website worden vermeld of beoordeeld. Crasmedia en haar partners behouden zich het recht voor ontoepasselijke informatie niet te publiceren. Door het digitaal verzenden van de beoordeling verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Conform ons privacybeleid geeft Crasmedia geen persoonlijke contactgegevens vrij. Als u in strijd handelt met voorgaande, handel je in strijd met de algemene voorwaarden de en in sommige gevallen ook onrechtmatig. U kunt daarop worden aangesproken door ons of door derden en wij zijn gerechtigd over te gaan tot het treffen van maatregelen.